Parkour Akatemia ja Sirkuskoulu

Kielet Haku
På svenska In English

Pääset lukemaan lisätietoja kursseista ja ilmoittautumaan niille kohdasta "ryhmät". 

Epäselvissä tilanteissa voit olla meihin yhteydessä toimipistekohtaisesti sähköpostitse. Toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä: https://parkourakatemia.fi/yhteystiedot/

Luethan ennen ilmoittautumista myös alapuolella olevat käyttöehdot.

KÄYTTÖEHDOT

(voimassa 1.11.2023 alkaen) (Ei koske Jyväskylää sekä Turun ja Kuopion aikuisten toistaiseksi voimassaolevia jäsenyyksiä, lue lisää kohdasta 3.)

1. Toiminnan järjestäjä

Toiminnan järjestää Parkour oppimiskeskus ry (y-tunnus 2283864-8). Osallistujat liittyvät ilmoittautuessaan Parkour oppimiskeskus ry:n jäseniksi. Parkour oppimiskeskus on lyhennetty jäljempänä tekstissä muotoon POK.

2. Toimintaan osallistumisen periaatteet ja säännöt

Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä ja periaatteita:

- Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.
- Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan ohjeita.
- Osallistujan tulee välttää tarpeetonta riskinottoa eikä loukkaantuneena tai muuten sairaana saa harjoitella.
- Osallistuja pyrkii toiminnallaan edistämään yhteishenkeä sekä kannustamaan ja auttamaan muita kanssaharjoittelijoita.
- Osallistuja kunnioittaa muiden harjoittelurauhaa eikä käyttäytymisellään haittaa tahallisesti muiden osallistujien harjoittelua.
- Osallistuja on vastuussa omista tavaroistaan ja asianmukaisesta harjoitteluvarustuksesta.
- Järjestäjällä on yleisen turvallisuuden vuoksi mahdollisuus tehdä tuntien kestoon vähämerkityksellisiä aikataulumuutoksia esim. lyhentämällä ohjattua osuutta 5 minuuttia, jotta yhteisten tilojen ruuhkautuminen vältetään.

Lisäksi POK:n toiminnassa noudatetaan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita:

EN OLETA ENKÄ YLEISTÄ: En voi tietää toisen kokemusta tai ajatuksia ilman keskustelua. Muistan siis kysyä jos jokin mietityttää!

ANNAN TILAA JA KUUNTELEN:  Annan toisille tilaa harjoittelutiloissa. En ohittele jonoissa tai mene liian lähelle toista Huolehdin, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Olen utelias ja kuuntelen, mitä sanottavaa muilla on. En koske toista ilman lupaa. Lähellä toista tehtävissä harjoitteissa sanon, jos jokin tuntuu epämukavalta.

EN HÄIRITSE KETÄÄN: Ei tarkoittaa aina ei. Lopetan keskustelun tai muun käytöksen jos toinen sitä pyytää. Jos en ole varma, onko toimintani sopivaa, varmistan kysymällä.

PYYDÄN APUA: Tunneilla pyydän rohkeasti apua tai tukea ongelmatilanteissa ohjaajilta. Autan myös muita jos se he sitä pyytävät

OLEN KUNNIOITTAVA: En hauku muita tai kyseenalaista toisten erilaisuutta. Erilaisuus on voimavara ja jokainen on yhtä arvokas. Jokaisella on myös oikeus omiin mielipiteisiin ja kunnioitan niitä.

PYYDÄN ANTEEKSI JA OTAN VASTUUTA: Saatamme toisinaan loukata toista tahattomasti. Jos joku kertoo toimintani aiheuttaneen pahaa oloa, otan palautteen vastaan ja ilmaisen kuulleeni sen sekä pyydän anteeksi.

EN SYRJI: En syrji ihmisiä esimerkiksi ihonvärin, uskonnon, kansalaisuuden, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi.

SAAN OLLA OMA ITSENI: Saan olla sellainen kuin olen. Minun ei tarvitse esittää vaan voin luottaa siihen että tulen hyväksytyksi omana itsenäni.

Mikäli osallistuja toistuvasti ja kehotuksista huolimatta jättää noudattamatta edellä lueteltuja sääntöjä tai muuten epäasiallisella käytöksellä aiheuttaa riskitilanteita, voidaan hänet poistaa tunnilta tai kaudelta ilman osallistumismaksun palauttamista.

3 Viikkotunnit

Viikkotunneilla tarkoitetaan säännöllisiä viikoittain toistuvia harjoituskertoja joko ympärivuotisesti, tai kausittain (esimerkiksi kevät ja syyskausi).

3.1 Viikkotuntien maksutavat

3.1.1 Viikkotunnit kausimaksulla

Viikkotunneille osallistuakseen maksetaan kausimaksu. Kausimaksu on voitu jakaa useampaan erään, mutta ilmoittautuminen ja maksuvelvollisuus kausimaksun kaikkiin laskueriin on sitova koko kaudelle ellei harrastaja erikseen peru osallistumistaan perumisehtojen määräaikaan mennessä (kts. 3.2.1).

Viikkotunneille ilmoittaudutaan joko lukukausi (kevät, kesä tai syksy) tai lukuvuosi kerrallaan, tai jatkuvana ilmoittautumisena.

Lukukausi kerrallaan ilmoittauduttaviin ryhmiin täytyy ilmoittautuminen aina uusia kaudelta toiselle siirryttäessä.

Ryhmissä, joissa ilmoittaudutaan koko lukuvuodelle, ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti syyskaudelta kevätkaudelta ellei harrastaja erikseen peru osallistumistaan seuraavalle kaudelle (kts. 3.2.1).

Jatkuvan ilmoittautumisen ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua kuin vain kerran ja ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti kaudelta toiselle ellei harrastaja erikseen peru osallistumistaan seuraavalla kaudelle erikseen ilmoitettuun kausikohtaiseen päivämäärään mennessä.

3.1.2 Viikkotunnit kuukausimaksulla

Ilmoittautuminen kuukausimaksullisiin ryhmiin maksetaan kuukausittain ja on voimassa toistaiseksi, kunnes se perutaan (kts. 3.2.2. Kuukausimaksullisen ilmoittautumisen peruminen). Kuukausimaksu on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen hinta.

3.2 Viikkotunti-ilmoittautumisen peruminen

Osallistuminen perutaan täytämällä perumisilmoitus osoitteessa www.parkourakatemia.fi/peruminen. Maksettujen osallistumismaksujen palautuksessa ja tulevien laskuerien mitätöinnissä noudatetaan kohtien 3.2.1 ja 3.2.2 määräaikoja ja ehtoja.

3.2.1 Kausimaksulla ilmoittautumisen peruminen

Viikkotunti-ilmoittautuminen tulee perua määräaikaan mennessä, jotta jo maksettu kausimaksu palautetaan ja maksuvelvollisuus tulevista laskueristä mitätöidään.

Jatkavat harrastajat: Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 30 päivää ennen kauden alkamista, palautetaan maksetut kausimaksut ja tulevat laskuerät mitätöidään kokonaisuudessaan.

Uudet harrastajat: mikäli ilmoittautuminen perutaan viimeistään 5 päivää ensimmäisten harjoitusten jälkeen palautamme maksetut kausimaksut ja tulevat laskuerät mitätöidään kokonaisuudessaan.

Perumiset kesken kauden myöhemmin kuin edellä mainittu, eivät oikeuta maksujen palautuksiin ja tulevien laskuerien mitätöintiin poislukien poikkeustapaukset (joista lisää kohdassa 7 Maksujen palautusten muut ehdot.)

3.2.2. Kuukausimaksullisen ilmoittautumisen peruminen

llmoittautumisen peruminen kuukausimaksullisissa ryhmissä tehdään täytämällä perumisilmoitus osoitteessa www.parkourakatemia.fi/peruminen. 

Peruminen tulee tehdä viimeistään laskutusjaksoa edeltävän kalenterikuukauden loppuun mennessä, jolloin uusia laskuja ei enää tule maksettavaksi. Laskutusjakso voi olla kalenterikuukausi tai muu kuukauden mittainen ajanjakso. Jo perittyjä maksuja ei hyvitetä perumisen myöhästyessä.

4 Käyttöehdot Jyväskylässä, Turussa ja Kuopiossa aikuisharrastajilla

Jyväskylässä, Turussa ja Kuopiossa toistaiseksi voimassa olevalla kuukausijäsenyydellä harrastavien jäsenten käyttöehdot löytyvät alla olevista linkeistä:

Jyväskylän harjoittelupassin käyttöehdot

Turun aikuisten harjoituspassin käyttöehdot

Kuopion aikuisten harjoituspassin käyttöehdot

5 Leirit ja kurssit

Leirit ja kurssit ovat kertaluontoisia tilaisuuksia, jotka kestävät yhden tai useamman päivän.

5.1 Leiri- ja kurssimaksu

Leiri- tai kurssi maksetaan tilaisuudesta riippuen joko ennakkoon tai paikan päällä.

5.2 Leiri-ilmoittautumisen peruminen

Jos leiri-ilmoittautuminen perutaan viimeistään 30 päivää ennen leirin alkamista, maksettu leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Jos leiri-ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, POK varaa oikeuden pidättää leirimaksusta mahdollisesti maksetun varausmaksun (varausmaksusta kohdassa 5 Varausmaksu) tai mikäli varausmaksua ei ole, POK varaa oikeuden pidättää 50% maksusta. Mikäli kursseille tai leireille osallistuminen perutaan niiden alkamisen jälkeen, POK:lla on oikeus pitää leirimaksu kokonaisuudessaan.

Mikäli leirille tai kurssille osallistuminen estyy kokonaan tai osittain sairastumisen, loukkaantumisen tai niihin verrannollisen syyn takia, voidaan lääkärintodistusta vastaan leiri- tai kurssimaksu palauttaa tai jättää perimättä (lisää kohdassa 6 Maksujen ja palautusten muut ehdot).

6 Varausmaksu

Ilmoittautumisessa voi olla käytössä varausmaksu, jolloin osallistuja maksaa ilmoittautumisen yhteydessä vain osan koko osallistumismaksusta. Loppuosa tulee maksettavaksi toiminnan alkaessa. Varausmaksu palautetaan, mikäli ilmoittautuminen perutaan 30 päivää ennen toiminnan alkamista. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tämän jälkeen, varaa Pok ry oikeuden periä varausmaksun (pois lukien eräät tapaukset, joista lisää kohdassa 6 Maksujen ja palautusten muut ehdot).

Varausmaksun palauttamisesta voidaan tapauskohtaisesti poiketa, mikäli ilmoittautumisen yhteydessä niin mainitaan.

Ilmoittautuminen on sitova riippumatta siitä, onko varausmaksu suoritettu vai ei.

7 Maksujen ja palautusten muut ehdot

Ilmoittautuneilla säilyy maksuvelvollisuus niin kauan, kunnes se perutaan perumisehtojen mukaisesti (perumisehdoista kohdissa 3.2 ja 5.2)

Jos sairauden tai loukkaantumisen takia osallistuja on kokonaan estynyt osallistumasta kurssille, leirille tai viikkotunneille palautamme maksun kokonaisuudessaan lääkärintodistusta vastaan. Tämä ei koske tilapäistä sairastelua yksittäisten viikkotuntien osalta. Jos osallistumisesi kaudelle, kurssille tai leirille keskeytyy, eikä sinulla ole lääkärintodistusta tai muuta oikeutusta täyteen palautukseen, voimme tapauskohtaisesti sopia käyttämättömän arvon siirtämisestä muuhun POK:n toimintaan tai toiselle henkilölle.

Mikäli osallistuminen perutaan käyttöehtojen vastaisesti, POK:lla ei ole velvollisuutta palauttaa jo maksettuja maksuja takaisin eikä hyvittää jo lähetettyjä laskuja tai mitätöidä tulevia laskueriä. Mikäli peruminen tulee myöhässä, tulee maksamattomat laskut maksaa. POK:lla on oikeus periä maksut myös maksamattomista ilmoittautumisista, jotka on peruttu myöhässä.

POK:lla on oikeus evätä osallistumisoikeus tuleville viikkotunneille, kursseille, leireille tai tapahtumiin mikäli osallistujalla on avoimena aiempia maksamattomia laskuja.

Mikäli kausi, kurssi tai leiri perutaan POK:n toimesta, esimerkiksi liian pienen ilmoittautumismäärän vuoksi, palautetaan jo maksetut maksut kokonaisuudessaan ilmoittautuneille.

8 Poikkeustilanteisiin perustuvat muutokset opetusjärjestelyissä

Mikäli toiminta häiriintyy ja sitä joudutaan mukauttamaan viranomaisten suosituksen tai määräyksen johdosta, POK voi siirtää harjoitukset ulkotiloihin tai etäyhteydellä järjestettäväksi. Poikkeustilanteissa pätee samat peruutusehdot, kuin normaalissa toiminnassa. Viranomaisten määräysten tai suositusten noudattaminen toiminnassa ei oikeuta osallistumismaksujen palautukseen. Tämän kappaleen sisältö koskee myös muita yhdistyksen toiminnasta riippumattomia tilanteita, joissa toiminta on tilapäisesti häiriintynyt ja sitä mukautetaan tai siirretään järjestettäväksi myöhemmin.

9 Yhdistyksen jäsenyys ja vakuutus

Kaikki viikkotunneille, leireille, kursseille tai muuhun vastaavaan toimintaan ilmoittautuneet (poislukien kokeilutunnit ja -tapahtumat) ovat POK:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenet ovat vakuutettu yhdistyksen opetustoiminnassa tapahtuvien tapaturmien varalta. Yhdistys kunnioittaa jäsentensä henkilötietoja eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille, mutta voi julkaista kävijätiedoistaan esimerkiksi tilastoja siten, että tiedot eivät ole yksilöitävissä kehenkään yksittäiseen jäseneen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa ei-markkinointi tarkoituksiin vakuutusyhtiölle, terveydenhuoltopalveluille tai viranomaisille. (Rekisteriseloste)

Lisätietoa vakuutuksesta saa omasta toimipisteestä ja verkkosivuilta http://www.parkourakatemia.fi/vakuutus/. Toiminnan järjestäjän vastuu loukkaantumistapauksissa (jotka sattuvat ohjatuissa tai vapaissa harjoituksissa ulkona, harjoitussalilla tai muissa tiloissa) rajoittuu vakuutuksen kattamiin tapauksiin ja enimmäiskorvausmääriinn eikä yhdistys vastaa muilta osin mahdollisiin loukkaantumisiin liittyvistä kuluista. POK pyrkii parhaimman mukaan huolehtimaan osallistujien ja tilojen turvallisuudesta. POK:lla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin muuten kuin antamalla lisätietoa tapahtuneesta.

10 Käyttöehtojen muutokset

POK:lla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä ehtoja, tunti- ja kurssitarjontaa sekä osallistumismaksujen suuruutta. Mikäli muutosten oletetaan vaikuttavan olennaisesti harrastamiseen, niistä tiedotetaan yhtä kuukautta ennen muutosten voimaan astumista. Jos muutokset ovat harrastajalle epäsuotuisia, harrastajalla on oikeus peruuttaa osallistuminen muutosten voimaantulosta alkaen.